Nam Dược Tản Viên Sơn – Ứng dụng khoa học phát triển sản phẩm dược liệu

Hà Nội với những thuận lợi trong ứng dụng nghiên cứu khoa học gần đây là những yếu tố rất tốt để ngành Y Dược Học Cổ Truyền được tiếp cận phất triển và nâng cao.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.