Nam Dược Tản Viên Sơn vinh dự tham dự tọa đàm “Nâng cao hiệu quả quảng bá nông sản Việt Nam tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi”

Ngày 06/12/2023, Bộ Ngoại giao đã tổ chức thành công tọa đàm “Nâng cao hiệu quả quảng bá nông sản Việt Nam tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi”. Tọa đàm nhằm đề xuất các phương thức quảng bá và mô hình không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản Việt Nam tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi.
Nam Dược Tản Viên Sơn vinh dự tham dự tọa đàm "Nâng cao hiệu quả quảng bá nông sản Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi"
Tham dự buổi tọa đàm có hơn 100 đại biểu từ nhiều Bộ/ngành, địa phương, viện nghiên cứu, liên minh hợp tác xã, hiệp hội và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản và vận tải hàng hóa quốc tế. Các đại sứ và tham tán thương mại tại các cơ quan đại diện Việt Nam khu vực Trung Đông – Bắc Phi tham dự trực tuyến.
Tọa đàm “NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢNG BÁ NÔNG SẢN VIỆT NAM TẠI KHU VỰC TRUNG ĐÔNG – BẮC PHI” chính là cơ hội để Nam Dược Tản Viên Sơn kết nối và xây dựng chiến lược tăng cường hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại trong thời gian tới. Không chỉ phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, đẩy mạnh phát triển kinh tế đặc trưng của Ba Vì, chúng tôi cũng đã và đang mở ra cơ hội hợp tác với các đơn vị quốc tế, khẳng định sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.