Nam Dược Tản Viên Sơn vinh dự tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị sơ kết Chương trình 04-CTr/TU

Sáng 21/4/2023, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” (Chương trình số 04) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Hội nghị sơ kết Chương trình 04-CTr/TU
Hình ảnh: Nam Dược Tản Viên Sơn vinh dự tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị sơ kết Chương trình 04-CTr/TU

Nam Dược Tản Viên Sơn tự hào là một trong những đơn vị được lựa chọn làm doanh nghiệp tiêu biểu của huyện Ba Vì tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình số 04-CTr/TU.

Tại chương trình, gian hàng trưng bày sản phẩm Nam Dược Tản Viên Sơn rất vinh dự khi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cùng đại diện các sở ban ngành ghé thăm, tham vấn chất lượng sản phẩm và khích lệ, động viên.

Chương trình số 04-CTr/TU là gì?

Được Thành ủy Hà Nội ban hành vào ngày 17/03/2021, Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giai đoạn 2021 – 2025” (Chương trình 04) là một trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khoá XVII.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan
Hình ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị sơ kết Chương trình 04-CTr/TU

Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa “tam nông” bao gồm: Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn.

  • Xây dựng nông thôn mới: Xây dựng Nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị với quan điểm, mục tiêu tổng quát: Xây dựng Nông thôn mới cần thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại.
  • Phát triển nông nghiệp: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng Nông thôn mới. Hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thành phố tập trung phát triển mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị, thực hiện tốt việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, cây công trình phục vụ dịch vụ nông nghiệp, đô thị,… Ngoài ra, Hà Nội sẽ củng cố hoạt động và thành lập mới các hợp tác xã; phát triển kinh tế trang trại bền vững, đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
  • Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân: Đặt ra mục tiêu khuyến khích phát triển các mô hình xử lý nước thải, chất thải làng nghề, rác thải sinh hoạt tại nguồn, ứng dụng công nghệ tái sử dụng chất thải nông nghiệp, làng nghề phục vụ nền kinh tế tuần hoàn, phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn.

Hội nghị sơ kết Chương trình 04-CTr/TU

Sau hơn 2 năm triển khai, Chương trình số 04-CTr/TU đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá Chương trình 04-CTr/TU đã giúp nông nghiệp, nông thôn Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch tích cực, nông sản phát triển theo hướng tích hợp đa giá trị,…

“Kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội truyền cảm hứng cho cá nhân tôi và Bộ NN&PTNT trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thời gian tới.”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Nam Dược Tản Viên Sơn
Hình ảnh: Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Nam Dược Tản Viên Sơn tại Hội nghị Hội nghị sơ kết Chương trình 04-CTr/TU

Đối với mục tiêu của Chương trình số 04 giai đoạn 2023 – 2025, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đề nghị Hà Nội cần kích hoạt đời sống cộng đồng nông thôn, nhưng không tạo xung đột giữa hiện đại và bản sắc; hài hoà giữa yếu tố truyền thống, bản địa với kỹ thuật hiện đại tri thức phổ quát, hài hoà giữa cá nhân và cộng đồng, dần hình thành đội ngũ nông dân mới; tạo không gian rộng mở phục vụ sản xuất.

Gian hàng vinh dự được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan ghé thăm

Thủ đô Hà Nội được đánh giá là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP (đạt từ 3 sao trở lên), đặc biệt số lượng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đạt 5 sao cũng nhiều nhất.

Trong giai đoạn 2021-2025, xúc tiến thương mại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, việc xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trên các nền tảng số được coi là nét đặc trưng phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh gia tăng sản phẩm OCOP được công nhận để phát triển thế mạnh nông nghiệp địa phương.

gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Nam Dược Tản
Hình ảnh: Khách hàng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Nam Dược Tản Viên Sơn tại Hội nghị sơ kết Chương trình 04-CTr/TU

Tại Hội nghị Sơ kết Chương Trình 04-CTr/TU, các đơn vị, doanh nghiệp cũng tham gia trưng bày sản phẩm đạt tiêu biểu nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của Thủ đô. Trong đó, Nam Dược Tản Viên Sơn là một trong những đơn vị tiêu biểu đại diện của huyện Ba Vì tham gia trưng bày sản phẩm OCOP.

Vinh dự là một trong những gian hàng được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thăm quan. Những tham vấn về sản phẩm và động viên, khích lệ, định hướng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chính là động lực để Nam Dược Tản Viên Sơn tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP dược liệu.

Từ đó khẳng định được sản phẩm dược liệu quý của địa phương, mở rộng đầu ra, tiếp cận được nhiều đối tác, khách hàng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.